Projekty UE

Dokumentacja dotycząca projektu: "Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dla firmy Meble-Bogart.pl w ramach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w postaci systemu Bogart Logistics celem automatyzacji procesów biznesowych. Umowa o przyznanie pomocy NR 01363-6935-UM0912238/20

Operacja pn. „Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dla firmy Meble-Bogart.pl w ramach Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci Systemu Bogart Logistics celem automatyzacji procesów biznesowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.docx

Specyfikacja.docx

Formularz ofertowy.docx

Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Oświadczenie o braku powiązań.docx

Protokół z postępowania ofertowego_MebleBogart.pdf

/projekty-ue-s-228.html