Projekty UE

Dokumentacja dotycząca projektu: "Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dla firmy Meble-Bogart.pl w ramach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w postaci systemu Bogart Logistics celem automatyzacji procesów bieznesowych. Umowa o przyznanie pomocy NR 01363-6935-UM0912238/20


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.docx

Specyfikacja.docx

Formularz ofertowy.docx

Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

Oświadczenie o braku powiązań.docx

Protokół z postępowania ofertowego_MebleBogart.pdf

/projekty-ue-s-228.html