Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Meble-Bogart.pl,
z siedzibą w Czarnej za pośrednictwem sklepu internetowego www.meble-bogart.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez firmę Meble-Bogart.pl, z siedzibą w Czarnej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem
Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu poprzez:
a) firmę kurierską;